HET LUCENT COLLEGE LAAT JE STRALEN!

Kom kennismaken
  • Fris en vernieuwend onderwijs
  • Leren van én voor de echte wereld
  • Een school waar je je thuis voelt
  • Voor havo en mavo
  • Start van de dag om 9.00 uur
Bekijk onze brugklasfolder

Op het Lucent College doen wij waar we goed in zijn: het begeleiden van leerlingen bij het leren en in hun brede ontwikkeling. Door onze persoonlijke aanpak hebben wij oog voor zowel het behalen van optimale schoolresultaten als voor het welzijn van elke leerling.
Ons onderwijs bereidt leerlingen die hard werken succesvol voor op een schoolcarrière op het mbo (niveau 4), de havo of het hbo. Na 4 mavo kunnen leerlingen naar het mbo of naar 4 havo. Ook na onze 3 havo/mavo klas kun je naar 4 havo, je vervolgt je weg naar het hbo via de havo bovenbouw van bijvoorbeeld het Comenius College.
Het is onze missie de leerlingen op te leiden tot kansrijke personen die met zelfvertrouwen bijdragen aan de groep, de school en de maatschappij. Lucent laat je stralen!

Meer over onze school